KOntaktní informace

Jiří Dundáček
Vinohradská 1247/86
Brno 618 00
IČ: 05505011

Tel.: +420 731 728 251
email.: jiridundacek@seznam.cz